tel: 021 490 408
tel.fax: 021 6497 085

Protiv padna oprema

Lea N.S. protiv padna oprema, opasači za rad na visini ili monterski opasači

Protiv padna oprema  Zaštitni opasač za visinske radove P-02 sa monterskim pojasom i uprtačima, kačenje na leđima i sa strane – ekonomik.
EN 361, EN 358.
 

Protiv padna oprema  Zaštitni opasač za visinske radove P-52 PRO, kačenje u 3 tačke: na grudima, na leđima i na bokovima, podrška za leđa, dodata podrška za rameni i butni deo radi povećane udobnosti i komfora pri radu. Poseduje automatske kopče radi lakšeg montiranja.
EN 361, EN 358
 

Protiv padna oprema  Zaštitni opasač za visinske radove P-20 sa monterskim pojasom i uprtačima oko grudi i nogu radi veće udobnosti, kačenje na leđima i sa strane.
EN 361, EN 358 
Koristi se u građevini, za rad na visinama, za rad na banderama, itd.
 

Protiv padna oprema  Zaštitni opasač za visinske radove P-70 sa ojačanim uprtačima oko nogu – za sedenje, predviđen za radove gde je potreban veći oslonac na nogama, kačenje u 3 tačke: na leđima, na stomaku i sa strane.
EN 361, EN 358, EN 813
 

Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema
Protiv padna oprema